Hur ser ditt personliga

varumärke ut?

Har du tänkt på

hur du vill profilera dig?

Från mjukvara

till hårdvaluta.

Konsten att hantera

sig själv och andra

Vad är det egentligen

som ger starkast intryck;

vad vi säger eller

hur vi säger det?

”Ditt personliga varumärke”

Vi snickrar hela tiden på vårt personliga varumärke, fast oftast utan att vi är medvetna om det. Att bygga sitt personliga varumärke handlar om ett medvetet, långsiktigt arbete.

Under denna föreläsning får du insikt i vad som händer i mötet med andra människor och vad du bör tänka på. Du kan själv påverka varje situation genom ditt sätt att bemöta andra människor.

Du kommer att få tips och insikter som är värdefulla både då du söker jobb och i alla andra sammanhang.

Längd: 2, 5 timmar

 

 

”Bemötande”

Mötet med andra människor är det som starkast påverkar oss och våra beslut.

Ett gott bemötande leder till förtroendefulla relationer och därmed också möjlighet att göra goda affärer.

Är det då inte en självklarhet att vi ska bemöta varandra på ett bra sätt?  Det kan man tycka, men vi hör ofta talas om kunder som lämnar företag därför att de fått dålig service. Människor lämnar sin arbetsplats därför att de upplever att de inte blir sedda eller tagna på allvar.

För många verksamheter är just kundbemötandet den viktigaste tillgången.

Under denna föreläsning vill vi på ett engagerande sätt  väcka tankar, öppna för diskussion och även ge konkreta tips. Föreläsningen hålls av mig tillsammans med Mats Bauer som är skolledare och har arbetat med dessa frågor inom den kommunala sektorn under en lång tid.

Längd. 2-3 timmar

 

 

”Bortom orden”

Det icke-verbala språket är det första språk vi lär oss och man brukar säga att det står för ca 70% av vår kommunikation. Det är alltså viktigt att tänka på hur vi säger saker och vad som kommunicerar. Denna del av kommunikationen sker ofta utan att vi tänker på det. Men, den signalerar oerhört mycket. Icke-verbal kommunikation handlar inte enbart om kroppsspråk, gester och röstläge utan även om kläder och attribut.

Med hjälp av din icke-verbala kommunikation kan du förstärka det du uttrycker med ord och på så vis bli tydligare. Vi har alla vår egen verktygslåda med rörelser, mimik, skratt, ögonkontakt och röstläge. Bli medveten om din egen icke-verbala kommunikation och hur du på bästa kan sätt kan använda och utveckla den.

Längd: 2,5 timmar

Nilla     |     Tremansvägen 12, 236 36 Höllviken     |     +46(0)706 71 78 74     |     info@nillaab.se