"När vi fick förtroendet att skapa Sydsvenskans Mediecenter (Sydsvenskan Live) fick vi även förmånen att arbeta intensivt och nära tillsammans med många entusiastiska och engagerade medarbetare på Sydsvenskan. Och då framför allt med Pernilla som var initiativtagare och projektledare. Hon var alltid lika entusiastisk, glad och positiv - vilket också smittade av sig på alla oss andra som arbetade med projektet, både på oss på PolyVision och på medarbetarna på Sydsvenskan.

Hon ledde projektet mycket professionellt och genom hennes kunskap och personlighet förvandlades många problem till möjligheter och många olika viljor blev till en gemensam.

Allt det beröm vi fått för Sydsvenskan Live är till stor del Pernillas förtjänst och jag ser verkligen fram mot att få arbeta med henne igen."

 

Lars Josefsson, VD PolyVision

"Skånes stora folkfest och kulturarrangemang Skånedagarna  har sedan starten 1977 haft förmånen att ha SDS som sponsor och mycket effektiv medarrangör. Länsstyrelsen i Skåne län har varit huvudarrangör för arrangemanget.

Under många år har jag nära samarbetat med SDS:s fd marknadschef Pernilla Thellmark om Skånedagarna och lärt känna henne väl. Pernilla är en mycket engagerad, kunnig och kreativ person. Hon har ett positivt smidigt sätt och vinnande charm samt förmåga att med lätthet företräda arrangemanget. Denna allsidighet gör henne till en perfekt samarbetspartner.

Samarbetet med Pernilla har varit mycket lättsamt, men alltid med en djupare dimension i grunden."

 

Lars-Erik Håkansson, Administrativ ansvarig för Skånedagarna

Fd Byråchef vid Länsstyrelsen

Att leda projekt innebär att upprätta tidplaner och se till att hålla budget och deadlines. Men det är bara en del av arbetet.

Min erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat projekt är att få alla som är involverade i projektet att känna sig delaktiga. Naturligtvis är tydliga mål och klarlagda ramar en viktig faktor – men ännu viktigare är att lägga tid på projektgruppen.

Får alla projektdeltagare klart för sig varför just de är viktiga och vad de ska bidra med så sparar man garanterat tid och få mer energi och kreativitet i projektet.

Jag har varit projektledare i många olika sorters projekt – både stora och små.

Jag lyssnar och försöker se problemlösning ur olika perspektiv.

Min styrka som projektledare är att jag har lätt för att entusiasmera människor.

"En ledare visar vägen"

Att investera i ett gott ledarskap lönar sig. Det leder till en friskare och mer attraktiv arbetsplats och dessutom ökar både kreativitet och effektivitet. Boken "En ledare visar vägen" innehåller en samling enkla och kärnfulla råd som kan leda till stora förändringar. Nätt, lätt i hjärtat rätt!

Beställ här >>

Nilla     |     Tremansvägen 12, 236 36 Höllviken     |     +46(0)706 71 78 74     |     info@nillaab.se