"Pernilla har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som hon är resultat-orienterad. Hon engagerar sig alltid 100% i sina arbetsuppgifter utan att ge avkall på effektivitet och snabbhet. Pernilla är mycket noggrann och ambitiös med en stark drivkraft och stor kreativitet. Jag kan varmt rekommendera Pernilla."

Åsa Steholt Vernerson, VD Gleerups

En god ledare ser sina medarbetare och ger dem utrymme och möjlighet att växa. Att investera i ett gott ledarskap lönar sig. Det leder till ökad effektivitet, mer kreativitet och en friskare och mer attraktiv arbetsplats.

 

Det goda ledarskapet kommer inte naturligt med chefsutnämningen. Det måste uttalas. Sedan gäller det att stötta alla i chefsposition, för det är svårt att vara chef. De bästa ledarna är trygga i sig själva och därmed också i sin chefsroll.

 

Jag har själv haft personalansvar i dryga 10 år och vet att det inte är lätt alla gånger och att man ibland kan känna sig ensam. Att få stöd är viktigt – inte bara när man är ny i sin roll, utan hela tiden.

Jag coachar med fokus på ledarskap och jobbar även med att lägga upp utbildningsplaner för chefer.

"En ledare visar vägen"

Att investera i ett gott ledarskap lönar sig. Det leder till en friskare och mer attraktiv arbetsplats och dessutom ökar både kreativitet och effektivitet. Boken "En ledare visar vägen" innehåller en samling enkla och kärnfulla råd som kan leda till stora förändringar. Nätt, lätt i hjärtat rätt!

Beställ här >>

Coaching

För mig handlar coaching om att följa någon en bit på vägen. Att lyssna, ställa frågor och belysa ett annat perspektiv. Att stötta, vägleda och driva på när det behövs. Jag försöker möta mina klienter där de befinner sig. Utifrån det gör vi upp en gemensam plan med mål och delmål. Det kan handla om att fokusera på ett specifikt problem, träna inför svåra situationer eller att tala om livet i stort.

Jag fokuserar mycket på viljan eftersom vår egen viljas kraft är stor.

 

Jag är utbildad samtalsterapeut och har erfarenhet av klientarbete.

I arbetet som coach jobbar jag både på individ- och gruppnivå.

Som marknadschef på Sydsvenskan var Pernilla en av våra mest uppskattade chefer. Ambitiös, målinriktad och kompetent. Ledarskapet präglas av engagemang, tydlighet och en förmåga att lyssna på medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga. Jag är inte förvånad över att Pernilla valt att vidareutveckla ledarskapet i en konsultroll.

Pernilla har också genom åren drivit våra största marknadsprojekt såsom Malmöfestivalen, Malmömötet med flera. I dessa projekt har Pernilla visat sin otroliga förmåga att ha många bollar i luften med stark tidspress utan att tappa fokus på kvalité.

Som ytterst ansvarig i ett bolag är man helt beroende av medarbetarnas

förmåga att leverera. Pernilla levererar.

 

Johan Ståhl, VD Sydsvenskankoncernen

Nilla     |     Tremansvägen 12, 236 36 Höllviken     |     +46(0)706 71 78 74     |     info@nillaab.se